Írók Boltja online könyvesbolt
js slider
 
 
 
2022. május 21. szombat
Boldog névnapot Konstantin nevű látogatóinknak!
 
nyitóoldal - üzletszabályzat - elérhetőség - szállítás - cégismertető
Kosár tartalma
 
 
 
 
Írok boltja elfogadó hely  Krea kártya  MVM Partnerkártya  Magyar Naracs kártya  MKB Professzori kártya  Bankkártyás fizetés 

BMC206: Crux Gloriosa - CD
Schola Hungarica - BMC206: Crux Gloriosa - CD
Schola Hungarica
BMC206: Crux Gloriosa - CD

kiadó: BMC
cikkszám: 11171068
ISBN: 5998309302060
megjelenés: 2013-01-01
Utolsó darab!
Ár: 3195 Ft
 
Leírás:
Egy- és többszólamú liturgikus énekek a Szent Kereszt tiszteletére

A Szent Kereszt kultusza: magának a Keresztrefeszítettnek kultusza. Mint Aquinói Tamás kifejti, azt a tiszteletet, szeretetet és imádást, melyet a keresztfán meghalt iránt érezett az Egyház, mintegy átvitte arra a fára, melyen az ő vére kiömölt, azután másodlagosan a kereszt különféle képmásaira. Másként mondva: a keresztfa szemlélete felkeltette és növelte a hívekben a Megváltó iránti tiszteletet, szeretetet és imádást, a kereszt a maga tárgyi voltában segítette az imádás szellemét...


01. Beneventán antifonák a Kereszt hódolatára, nagypénteken 3:42

02. Responsorium a Szent Kereszt ünnepére (órómai dallamon) 1:53

03. Ambrozián Belépő ének és áldozási ének Szent Kereszt ünnepére 2:19

04. John Dunstable: (? - 1453): O crux (három szólamra) 5:30

05. Bevonulási ének tropusokkal 4:05

06. Alleluja sequentiával 2:59

07. Nicolas Gombert (ca. 1495 – 1560): O crux splendidior (hat szólamra) 5:12

08. Felajánlási ének 6:17

09. Áldozási ének 0:56

10. Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510 – ca. 1556): Haec est arbor dignissima 5:27

11. Bevonulási ének 2:01

12. Felajánlási ének 5:59

13. Áldozási ének 0:43

14. Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510 – ca. 1556): O crux benedicta 3:15

15. Antifona 3:17

16. Responzórium 2:35

17. Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525 – 1594): Crucem sanctam 3:07

18. Antifona-sorozat Szent Kereszt ünnepére 2:43

19. Giovanni Pierluigi da Palestrina: Adoramus te Christe 2:21

Összidő: 64:34


Előadók

Schola Hungarica

vezényel: Szendrei Janka (2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18) és Dobszay László (1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19)
Produkciós adatok:

Felvétel: Erdélyi Péter, Sümegi ferences templom, 2009 június - közönet a sümegi ferences közösségnek

Zenei rendező: Wilheim András

Keverés, editálás és master: Erdélyi Péter, ArtField Studio, Piliscsaba

Design-Content: GABMER /www.bachman.hu

Producer: Gőz László

Label manager: Bognár Tamás

Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával


Ez a teológiai sorrend a személytől és eseménytől a tárgyig történetileg is igaz. A kiindulópont: a Keresztrefeszített iránti imádás, hálaadás volt. A 4. század elején Nagy Konstantin császár bazilikát emeltetett azon a helyen, ahol Jézust keresztre feszítették, és ahol a császár anyjának, Helénának sürgetésére magát a keresztfát megtalálták. Ekkortól kezdve a jeruzsálemi keresztények és zarándokok hódolattal járultak a kereszt-ereklyéhez, és azt megcsókolva fejezték ki hálaadásukat a megváltásért. A 7. században Khosroes perzsa király elrabolta a keresztet; de Heraclius római császár legyőzve őt visszaszerezte, és a Kálvárián épült bazilikába vitette az ereklyét. Később e keresztből apró szilánkokat kértek és kaptak egyes helyi egyházak, először (a legnagyobbikat) Konstantinápoly. A Kereszt tisztelete mind a keleti, mind a nyugati egyházban elterjedt: a hívek csodálattal és szeretettel szemlélték, s kérték védelmét. A Kereszt liturgikus ünneplése mindenekelőtt a Nagypéntekhez kapcsolódott, de később a Kereszt két saját ünnepet is kapott: a korábbi szeptember 14-én volt (a Szent Kereszt felmagasztalása), a későbbi május 3-án (a Szent Kereszt megtalálása).


A Kereszt-tisztelet korszakai jól tükröződnek az ünnepi énekekben. A legrégebbiek a Krisztushoz szólnak, hálát adnak a megváltásért és dicsőítik a keresztet, mint a megváltás eszközét. Egy másik énekcsoport Nagy Konstantin történetét mondja el, akinek a társ-császárral való sorsdöntő csatája előtti éjszaka látomás adta tudtul, hogy „e jelben győzni fogsz”. A császár keresztalakú hadijelvényeket készíttetett, és a csatát valóban megnyerte. Helyet kapott az énekek között az az elbeszélés is, mely szerint a Kálvárián három keresztet találtak; úgy tudták meg, melyik volt Krisztusé, hogy azokat egy halotthoz érintették, ki az egyik érintésére életre támadt. Egy későbbi legenda szerint a jeruzsálemiek elrejtették az ereklyét, és vezetőjük (aki a Júdás nevet viselte), csak Heléna királynő parancsára mutatta meg a rejtekhelyet. Az énekek harmadik csoportja a kereszt jelét magasztalja, és annak védelmét kéri. A Szent Kereszt tisztelete az egész zenetörténetre hatással volt. Így tematikus lemezünk egyfajta keresztmetszete a liturgikus ének történetének.


Dicsőítő énekeket találunk róla a keleti egyház régi liturgiájában, nyugaton pedig először a nagypénteki szertartásrendben. Az ólatin rítusok (beneventán, órómai, milánói) archaikus dallamokkal kapcsolódnak e szövegekhez (belőlük válogat a hanglemez 1-3. tétele). A beneventán rítusban ugyanazok az énekek görögül is, latinul is elhangzanak.


A második tételcsoport a Szent Kereszt ünnepének régi misetételeiből válogat. Az Introitushoz (Bevonulási énekhez) egyes francia forrásokban kommentáló tropusokat is fűztek (5. sz.), az allelujához pedig szinte mindenütt – a helyi egyházra jellemző – verses sequentiákat csatoltak (6. sz.). A Felajánlási éneket a 12-13. századi hosszú verzusokkal bővítve énekelték, ezzel az egész mise legnagyobb szabású műfaját alakították ki (8. sz.).


A harmadik tételcsoport egy középkori kuriózum. A római egyház szokásától eltérően olyan misetételek is létrejöttek (talán a kelta egyházakban), melyek nem bibliai szövegeket dolgoztak fel, hanem a legendák anyagából merítettek. Az Introitus még a zsoltárverset is ilyen részlettel helyettesíti; az offertorium rendkívüli hosszúságával és a gregoriántól elütő dallamstílusával kelt figyelmet (12. sz.). A hozzájuk csatolt Áldozási ének is magyarországi ritkaság (13. sz.) A negyedik tételcsoport a gregorián késői korszakából szemezget, magyar kódexek anyagát felhasználva. Először egy hosszú antifonát hallunk, melyhez egyedül álló módon verzus és részleges visszatérés kapcsolódik (15. sz.).


A 16. sz. responzórium furcsa, modern dallama után egy rövid antifona-ciklus a kereszt megtalálásának legendáját adja elő tömörített formában (18. sz.) Az itt énekelt szövegeket (sok más, népszerű tétellel, pl. a Vexilla Regis himnusszal együtt) zeneszerzők hosszú sora dolgozta fel több szólamban a 13. és 20. század között. Az egyes ciklusokat ilyen polifon művekkel választottuk el egymástól. Az ólatin rítusok korában a többszólamú ének természetesen még ismeretlen volt; de a három tételes ciklust ezért a korai polifóniából vett tétellel zárjuk (Dunstable, 4. sz.). A továbbiakban reneszánsz motetták következnek, egy Gomberttől (aki Josquin de Pres tanítványa volt, 7.pl.4), két tétel Clemens non Papa-tól (műve a 16. század közepének fejlett, dús hangzású polifóniájának jó példája 10, 14. sz.), végül két rövid, klasszikus tétel Palestrinától (17, 19. sz.).

Dobszay László


Az egyszólamú tételek forrásai:

Paleographie Musicale XIV. Solesmes, 1995, pp. 174–176. (1. sz.)

Órómai Antiphonále, 12. század, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana Archivio S.Pietro B 79. (2. sz.)

Antiphonale Missarum juxta ritum Sanctae Ecclesiae Mediolanensis; Romae, 1935. (3. sz.)

Apt-i Tropárium, lásd Monumenta Monodica Medii Aevi III. (5. sz.)

St. Yrieix-i Graduale, 11. század, Paris, Bibliothèque Nationale Cod. 903. (5. és 8. sz.)

York-i Graduale, 15. század, Oxford, Bodleian könyvtár MS. Lat. liturg. b. 5. (6. és 9. sz.)

Ravennai Graduale (Forlimpopoli), 11–12. sz. Modena, Archivio Capitulare Ms. O.I.7. (12. sz.)

Pozsonyi Antiphonále, 15. század, Bratislava/Pozsony, Knauz 2. (15. sz.)

Futaki Ferenc Graduáléja, 15. század, Isztambul, Topkapi Sarai, Deissmann 68. (13. sz.)

Isztambuli Antiphonále, 14. század, Isztambul, Topkapi Sarai Deissmann 42. sz. (16 és 18. sz.)


Tulajdonságok:

terjedelem: 1 db audio CD

időtartam: 64'34"
felhasználó név:
jelszó:
regisztráció
jelszóemlékeztető
Trafó
 
design: Sárközi Román