Írók Boltja online könyvesbolt
js slider
 
 
 
2020. október 26. hétfő
Boldog névnapot Dömötör nevű látogatóinknak!
 
nyitóoldal - üzletszabályzat - elérhetőség - cégadatok - cégismertető - súgó
Kosár tartalma
 
 
 
 
Írok boltja elfogadó hely  Krea kártya  MVM Partnerkártya  Magyar Naracs kártya  MKB Professzori kártya  Bankkártyás fizetés 

Facebook-on
Holtpont - Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről
Földes György - Antal Attila (szerk.) - Holtpont - Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről
Földes György - Antal Attila (szerk.)
Holtpont - Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről

kiadó: Napvilág
cikkszám: 11184246
ISBN: 9789633383339
megjelenés: 2016-04-25
készlet: Nincs készleten
Ár: 3900 Ft
webes rendelés esetén: 3510 Ft
 
Leírás:
Jelen kötet a Politikatörténeti Alapítvány által támogatott Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyében együtt gondolkodó és vitázó társadalomtudósoknak a mai magyar valóságról adott elemzéseit, kritikus látleleteit tartalmazza. A kötet első felét a magyar politika, a másikat a magyar társadalom szociális és kulturális viszonyai elemzésének-leírásának szenteljük.

Reményeink szerint az írásokból világosan kirajzolódik a demokrácia és a társadalom válságának egy olyan kritikus olvasata, amely új színt képvisel a jelenlegi hazai tudományos és politikai diskurzusban. Elemzéseinkben szakítunk azzal az eddig jellemző gyakorlattal, amikor a vita résztvevői önreflexió nélkül, csak a mindenkori politikai kurzust hibáztatják a bajokért, az áldatlan közállapotokért. Ennek az újításnak persze meglehet az ára: harag és elutasítás az érintettek részéről.

Kötetünk fontos következtetése: a nemzeti együttműködés meghirdetett rendszerét fel kell hogy váltsa az európai együttműködésben részt vállaló Magyar Köztársaság társadalmi-gazdasági szolidaritásnak formát adó demokráciája. Ennek az új köztársaságnak tagadnia kell az illiberális berendezkedést, de nem lehet puszta folytatása a 2010 előtti liberális alkotmányos demokráciának. A korábbi modernizációs konszenzus helyébe egy igazságosabb társadalom vízióját célszerű állítani, a zárt nemzetfelfogást egy nyitott, befogadó nemzetfelfogással érdemes felváltani.

TARTALOM
Előszó
GAZDASÁG ÉS POLITIKA
Scheiring Gábor: A nemzeti burzsoázia diszkrét bája - A demokrácia hanyatlásának politikai gazdaságtana
Sebők Miklós: A modernizációs konszenzus mint a rendszerváltás ideológiája és közpolitikája
DEMOKRÁCIA, (IL)LIBERALIZMUS ÉS ELLENSÉG
Böcskei Balázs: Új autoriter rezsimek, a magyar illiberalizmus és a "létező liberalizmus" válsága
Csigó Péter: ’89 mint társadalmi csapda
Antal Attila: Politikai ellenség és identitás
TÁRSADALOM ÉS SZOLIDARITÁS
Vastagh Zoltán: Az állami újraelosztás és a jövedelmi egyenlőtlenségek politikai természete
Misetics Bálint: "Gátak építése helyett" - A hajléktalanság állami kezelése a rendszerváltás után
Takács Erzsébet: A szolidaritás és a társadalmi együttműködés az individualizálódott társadalmakban és Magyarországon
IDENTITÁS, KULTÚRA, EMANCIPÁCIÓ
Binder Mátyás: "Roma - identitás - politika" a rendszerváltás utáni Magyarországon
Patakfalvi-Czirják Ágnes: Nemzeti csoportkép. A székely identitás mint kategória alakulása a rendszerváltás óta
Bagi Zsolt: Emancipáció túl a modernség horizontján - A mai magyar irodalom elköteleződéseiről

A SZERZŐKRŐL
Antal Attila (1985) jogász, közpolitikai szakértő, tanársegéd, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetében. A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének koordinátora. Kutatási területei: ideológiák, populizmus, jog és politika, alkotmányosság, demokráciaelméletek, ökológiai politika, környezetpolitika.
Bagi Zsolt (1975) filozófiatörténész, esztéta, egyetemi adjunktus, PTE BTK Filozófia és Művészetelmélet Intézet. A Kerényi Károly Szakkollégium vezető tanára. Kutatási területei: 17. századi racionalizmus, kortárs francia filozófia, irodalomtudomány és filozófia, Nádas Péter és Mészöly Miklós írói munkássága: a leírás mint irodalmi forma, művészet és emancipáció.
Binder Mátyás (1981) történész, kulturális antropológus, tanár, doktorandusz az ELTE BTK Történettudományi Intézetében. A Palánta Általános Iskola tanára, valamint a Piliscsabai Tanoda szakmai vezetője. Kutatási területei: roma identitáspolitikák, romák a magyarországi történettudományban, roma reprezentáció a közoktatásban, szegénység és etnicitás.
Böcskei Balázs (1983) politológus, politikai elemző. Az ELTE TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete oktatója, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet tudományos segédmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének doktorandusza. Kutatási területei: kortárs baloldal és szociáldemokrácia, reflexív modernitás politikaelmélete, a politika posztmodern állapota, magyar "illiberalizmus".
Csigó Péter (1974) szociológus, az Óbudai Egyetem oktatója. Fő kutatási területei: a demokratikus politikai rendszerek működése a késő modernitás korában, a kollektív spekuláció jelensége, a társadalom mediatizációja, a kritikai politikaelméletek új irányai.
Misetics Bálint (1987) Oxfordban diplomázott összehasonlító társadalompolitika szakon, jelenleg az ELTE TáTK szociálpolitika doktori programjának doktorandusza. Aktivistaként tíz éve foglalkozik hajléktalansággal és lakáspolitikával, A Város Mindenkié csoport alapító tagja. A pénzbeli ellátások új zuglói rendszerét megalapozó szakmai koncepció és a kerület lakáspolitikai stratégiájának egyik szerzője. Társadalompolitikai kérdéseken kívül jelenleg elsősorban a polgári engedetlenség témájának kutatója.
Patakfalvi-Czirják Ágnes (1985) antropológus, kultúrakutató. Különböző képzőművészeti és társadalmi projekt keretén belül dolgozik. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Doktori Programjának doktorandusza, a Zenei Hálózatok Egyesület alelnöke, tagja a Terra Recognita Alapítvány - A közép-európai párbeszédért civil szervezetnek. Kutatási területei: populáris kultúra és ifjúsági (szub)kultúrák, nacionalizmuselméletek.
Scheiring Gábor (1981) szociológus, közgazdász. Tanulmányait a CEU-n, illetve a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, jelenlegi a Cambridge Egyetem kutató munkatársa és a Megújuló Magyarországért Alapítvány elnöke. 2010 és 2014 között országgyűlési képviselő, több alternatív költségvetési javaslat kidolgozója. Tudományos érdeklődési köre a politikai gazdaságtan, politikai szociológia és a politikai antropológia.
Sebők Miklós (1979) közgazdász, politológus. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Kutatási területei: politikai intézmények, öszszehasonlító politikatudomány, politikai gazdaságtan.
Takács Erzsébet (1974) szociológus, történész, egyetemi adjunktus az ELTE TáTK Elmélettörténet Tanszékén. Kutatási területei: szociológiatörténet és -elmélet, késő modernitás, autonómia és hatalom, identitás. Kutatási téma: szolidaritás, társadalmi igazságosság, kollektív cselekvés.
Vastagh Zoltán (1981) szociológus, társadalomstatisztikus. A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának doktorjelöltje, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa. Kutatási területei: szegénység, gyermekszegénység, társadalmi struktúra, fogyasztási szokások, életstílus.

Tulajdonságok:
terjedelem: 326 oldal
borító: puhafedelű
felhasználó név:
jelszó:
regisztráció
jelszóemlékeztető


Trafó
 
design: Sárközi Román