Írók Boltja online könyvesbolt
js slider
 
 
 
2020. október 27. kedd
Boldog névnapot Szabina nevű látogatóinknak!
 
nyitóoldal - üzletszabályzat - elérhetőség - cégadatok - cégismertető - súgó
Kosár tartalma
 
 
 
 
Írok boltja elfogadó hely  Krea kártya  MVM Partnerkártya  Magyar Naracs kártya  MKB Professzori kártya  Bankkártyás fizetés 

Nyelvészet - 454 termék

Megnevezés Cikkszám Leiras  
   
Szerző / Megnevezés készlet Ár  
Rédei Károly
Őstörténetünk kérdései - A nyelvészeti dilettantizmus kritikája
#11153122
Nincs készleten 2000 Ft
T. Litovkina Anna - Farkas Edit
A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig - Bibliai szólások...
#11202306
Raktáron 2990 Ft
Orsós Anna
A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről
#11161908
Nincs készleten 3400 Ft
Hoppa Enikő
A csángók nevének eredetéről a nyelvtörténet tükrében
#11205706
Raktáron 1250 Ft
Benő Attila
A dolgok másik neve
#11159647
Nincs készleten 2300 Ft
Kis Balázs - Mohácsi-Gorove Anna
A fordító számítógépe
#11154103
Nincs készleten 6000 Ft
Antal László
A formális nyelvi elemzés - A magyar esetrendszer
#11122250
Nincs készleten 4500 Ft
Adamikné Jászó Anna
A gondolatokhoz odataláló nyelv - Nyelvművelő írások a harmadik évezred elejéről
#11206607
Nincs készleten 2490 Ft
Kiss Gábor
A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára
#11193867
Raktáron 2490 Ft
Ponori Thewrewk Emil
A hang mint műanyag
#11139421
Nincs készleten 2200 Ft
Ponori Thewrewk Emil
A hang mint műanyag
#11202531
Utolsó darab! 2200 Ft
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.)
A határok átlépése
#11194336
Raktáron 2500 Ft
Szécsi József
A héber nyelv revitalizációja
#11195294
Utolsó darab! 1990 Ft
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.)
A humán tudományok és a gépi intelligencia
#11196372
Raktáron 2500 Ft
Varga Csaba
A kőkor élő nyelve
#11148400
Nincs készleten 3300 Ft
Gecső Tamás - Sárdi Csilla
A kommunikáció nyelvészeti aspektusai
#11147181
Nincs készleten 2940 Ft
Kádár Edit
A kopula és a nominális mondatok a magyarban
#11158001
Utolsó darab! 2940 Ft
Wacha Imre
A korszerű retorika alapjai I-II.
#00024230
Utolsó darab! 4990 Ft
Komlóssy Gyöngyi
A különös magyar nyelv
#11157190
Nincs készleten 2940 Ft
T. Litovkina - Mieder
A közmondást nem hiába mondják - Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és...
#11118401
Nincs készleten 2100 Ft
Gervain Judit - Pléh Csaba (szerk.)
A láthatatlan nyelv
#11136879
Nincs készleten 2950 Ft
Adamik Béla
A latin nyelv története - Az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig
#11145848
Nincs készleten 2800 Ft
Bodó Csanád
A látszólagos idő valósága
#11166362
Utolsó darab! 2800 Ft
Lábadi Zsombor
A lebegés iróniája
#11145227
Nincs készleten 2600 Ft
Beregszászi Anikó
A lehetetlent lehetni - Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény...
#11163929
Utolsó darab! 1890 Ft
Cvetajeva, Marina
A művészet a lelkiismeret fényénél
#11139770
Nincs készleten 2100 Ft
Czeglédi Katalin
A magyar és a szkíta-hun nyelvviszony 1.
#11161792
Nincs készleten 2000 Ft
Czeglédi Katalin
A magyar és a szkíta-hun nyelvviszony 2.
#11161793
Nincs készleten 2000 Ft
H. Varga Márta
A magyar fosztó- és tagadóképző
#11124221
Nincs készleten 2100 Ft
Budai László, Dr.
A magyar mint idegen nyelv grammatikája - Elmélet és gyakorlat
#11187519
Utolsó darab! 6990 Ft
Budai László, Dr.
A magyar mint idegennyelv grammatikája
#11180625
Nincs készleten 3990 Ft
Brassai Sámuel
A magyar mondat
#11157026
Utolsó darab! 4500 Ft
Szépfalusi I.- Vörös O.- Beregszászi A.- Kontra M.
A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában
#11163557
Nincs készleten 3500 Ft
Maticsák Sándor
A magyar nyelv eredete és rokonsága
#11205861
Utolsó darab! 5000 Ft
Kontra Miklós (szerk.)
A magyar nyelv Horvátországban
#11186061
Utolsó darab! 3500 Ft
Ballagi Mór
A magyar nyelv teljes szótára
#11152757
Raktáron 9800 Ft
Szabó Dénes
A magyar nyelvemlékek
#11173683
Nincs készleten 2490 Ft
Grétsy László - Kiss Gábor (szerk.)
A magyar nyelvről - Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről
#11195521
Raktáron 1990 Ft
Szathmári István
A magyar nyelvtudomány történetéből
#11128824
Nincs készleten 2100 Ft
Kiss Jenő - Pusztai Ferenc (szerk.)
A magyar nyelvtörténet kézikönyve
#11194695
Nincs készleten 6990 Ft
Szathmári István
A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig
#11117816
Nincs készleten 2100 Ft
Bárczi Géza
A magyar szókincs eredete
#11169196
Nincs készleten 2500 Ft
Varga Csaba
A magyar szókincs titka
#11118712
Nincs készleten 2400 Ft
Kovács Gábor Krisztián (szerk.)
A magyar szólások és közmondások első gyűjteménye
#11189132
Nincs készleten 1995 Ft
Szűcs Tibor
A magyar vers kettős nyelvi tükörben
#11130503
Raktáron 2100 Ft
Sólyom Réka
A mai magyar neologizmusok szemantikája
#11197777
Nincs készleten 2990 Ft
Bánréti Zoltán
A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
#11136281
Raktáron 1100 Ft
Grétsy László
A mi nyelvünk - Íróink és költőink a magyar nyelvről
#11136280
Nincs készleten 3950 Ft
Maticsák Sándor
A mókusbőrtől az euróig - Pénznevek etimológia szótára
#11196022
Nincs készleten 1990 Ft
A moldvai magyar tájnyelv szótára I/1-I/2-II.
#11195071
Nincs készleten 11990 Ft
Péntek János szerk.
A moldvai magyar tájnyelv szótára I/1. Moldvai magyar-közmagyar rész A-K
#11188859
Nincs készleten 5990 Ft
A moldvai magyar tájnyelv szótára I/2-II.
#11195070
Utolsó darab! 7990 Ft
Kassai Ilona (szerk.)
A mondat információs szerkezete - La structure informationnelle de la phrase
#11133555
Nincs készleten 2600 Ft
Crystal, David
A nyelv enciklopédiája
#11147043
Nincs készleten 4800 Ft
Kenesei István (szerk.)
A nyelv és a nyelvek
#11163134
Nincs készleten 3800 Ft
Kenesei István (szerk.)
A nyelv és a nyelvek
#11164117
Nincs készleten 2500 Ft
Kenesei István (szerk.)
A nyelv és a nyelvek
#11166410
Nincs készleten 3200 Ft
Gal, Susan
A nyelv politikája - Nyelvi antropológiai tanulmányok
#11198956
Nincs készleten 3500 Ft
Kontra Miklós - Bakró Nagy Marienne (szerk.)
A nyelvészetről - Egyes szám, első személyben II. kötet
#11145928
Nincs készleten 1000 Ft
Révay Valéria
A nyelvhasználat szintjei a XVI-XIX.században Északkelet-Magyarországon
#11152335
Nincs készleten 2200 Ft
Honti László (főszerk.)
A nyelvrokonságról - Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság
#11151384
Nincs készleten 2940 Ft
Horváth Lajos
A nyilvános beszéd
#11138269
Utolsó darab! 2900 Ft
Balázs Géza
A pesti nyelv - Városnyelvi kalauz
#11169089
Nincs készleten 2450 Ft
Csepregi Zoltán
A reformáció nyelve - Tanulmányok a magyarországi reformáció első...
#11170077
Raktáron 3800 Ft
Zolnay Vilmos - Gedényi Mihály
A régi Budapest a fattyúnyelvben
#11141481
Nincs készleten 800 Ft
Perelman, Chaim
A retorika birodalma
#11194648
Nincs készleten 1990 Ft
Balázsi József Attila
A sas egyedül repül - Állatos közmondások és szólások magyarul és angolul...
#11191078
Utolsó darab! 2490 Ft
Hattyár - Hugyecz - Krepsz - Vladár (szerk.)
A sokszínű alkalmazott nyelvészet - Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet...
#11166627
Raktáron 2400 Ft
Markó Alexandra
A spontán beszéd prozódiai szerkezete
#11197778
Utolsó darab! 2990 Ft
A stilisztikai alakzatok rendszerezése
#11128260
Nincs készleten 2100 Ft
Czakó Gábor
A szabir titok
#11167048
Nincs készleten 2275 Ft
Czakó Gábor
A szabir titok
#11180353
Nincs készleten 2275 Ft
Horváth Péter Iván
A szakfordítások lektorálása - Elmélet és gyakorlat
#11154601
Nincs készleten 2400 Ft
Grétsy László
A szavak ösvényein - Szavaink és szólásaink eredet, változásai, érdekességei
#11155583
Nincs készleten 990 Ft
Sándor Klára
A székely írás nyomában
#11173546
Raktáron 3500 Ft
Balla Zoltán, Dr.
A szemléletes gondolkozás logikája
#11145129
Nincs készleten 3990 Ft
Martinkó András
A szó jelentése
#00010619
Nincs készleten 990 Ft
Kenyhercz Róbert
A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban
#11188091
Nincs készleten 3000 Ft
Bárdosi Vilmos (szerk.)
A szótól szövegig
#11163080
Utolsó darab! 2940 Ft
Wacha Imre
A tiszta beszéd - Beszédtechnika I.
#11178285
Nincs készleten 2990 Ft
Cs. Nagy Lajos
A tulajdonnevek helyesírása -Munkafüzet a különböző típusú nevek, címek írásához
#11194317
Raktáron 990 Ft
A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete
#11129534
Nincs készleten 2250 Ft
Illyés Gyula
A törzs szavai - Írások az anyanyelvről
#00013534
Nincs készleten 1170 Ft
Gleason, Norma
A világ 1001 közmondása
#11166754
Raktáron 1790 Ft
Fodor István
A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
#00023989
Nincs készleten 2380 Ft
Fodor István
A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
#11190356
Raktáron 3990 Ft
Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János
A vízjel nem tűnik el olyan könnyen
#11132680
Nincs készleten 2100 Ft
Hegedűs Attila
A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban
#11160844
Utolsó darab! 1800 Ft
T. Litovkina Anna
Aki keres, az talál - Bibliai közmondások szótára
#11191079
Raktáron 1990 Ft
Pethő József
Alakzat és jelentés - Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben
#11160391
Utolsó darab! 2100 Ft
Szathmári István (szerk.)
Alakzatlexikon - A retorika és a stilisztika alakzat kézikönyve
#11140798
Nincs készleten 5990 Ft
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIX.
#11197680
Nincs készleten 3990 Ft
Bakró-Nagy Marianne (szerk.)
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXX.
#11203182
Utolsó darab! 3990 Ft
Kenesei István főszerk.
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXII.
#11207354
Utolsó darab! 3990 Ft
Kádár Edit - Szilágyi N. Sándor (szerk.)
Analógia és modern nyelvleírás
#11170680
Nincs készleten 3200 Ft
Frank Tibor - Károly Krisztina
Anglisztika és Amerikanisztika - Magyar kutatások az ezredfordulón
#11147131
Utolsó darab! 2990 Ft
Hajdu Endre (gyűjt.)
Anthologia hungarica - A régi világ tüköre - Négy évszázad művelődéstörténeti...
#11155716
Utolsó darab! 4990 Ft
Szőcsné Antal Irén
Anya - nyelv - búvár - Nyelvi játékok
#11184232
Nincs készleten 1990 Ft
Forgács Róbert
Anya - nyelv - csavar
#11142112
Nincs készleten 1990 Ft
Forgács Róbert
Anya - nyelv - ész - Újabb nyelvi fejtörők
#11161463
Nincs készleten 1990 Ft
Kiss Zita
Anya - nyelv - kincs - 44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdése
#11201062
Raktáron 2490 Ft
Szabó Judit, Dr.
Anya - Nyelv - Tudor - Irodalmi és nyelvi játékok, fejtörők
#11194649
Nincs készleten 1990 Ft
Grétsy László
Anyanyelvi séták
#11172282
Nincs készleten 1490 Ft
Honti László
Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről (Tények és vágyak)
#11164052
Nincs készleten 2940 Ft
Grétsy László
Anyanyelvünk tájain
#11184583
Raktáron 1990 Ft
Kiss B. - Kiss G. - Miksné M. E. (összeáll.)
Aranyigazságok - 3700 szólás, közmondás Kresznerics Ferenc reformkori szótárából
#11183273
Raktáron 1990 Ft
Kiss Dénes
Az ősegy titka - A magyar nyelv tana
#11125404
Nincs készleten 1600 Ft
Nemesi Attila László
Az alakzatok kérdése a pragmatikában
#11155088
Nincs készleten 2790 Ft
Gecső Tamás - Kiss Zoltán (szerk.)
Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései
#11155584
Utolsó darab! 2490 Ft
Balázs Géza
Az álom nyelve - Álomesemény, álomemlék, álomelbeszélés, álomértelmezés
#11194333
Utolsó darab! 2450 Ft
Ittzés Máté
Az augmentum a görög és az indoiráni nyelvekben
#11140582
Nincs készleten 2600 Ft
Ricoeur, Paul
Az élő metafora
#11157693
Nincs készleten 2980 Ft
Az ember és a nyelv - térben és időben
#11186563
Nincs készleten 2400 Ft
Wacha Imre
Az értelmes beszéd - Beszédtechnika II.
#11178286
Nincs készleten 2990 Ft
Elekfi László
Az értelmes beszéd hangzása
#00024228
Utolsó darab! 4150 Ft
Krantz, Grover S.
Az európai nyelvek földrajzi kialakulása
#11179272
Raktáron 2200 Ft
Hegedűs József
Az idegen nyelv - Nyelvek - nyelvtanulás
#11166626
Utolsó darab! 2940 Ft
Tolcsvai Nagy Gábor
Az ige a magyar nyelvben - Funkcionális elemzés
#11183144
Raktáron 2490 Ft
Siposs András
Az indián nyelvek - A nyelvnevek magyar helyesírása
#11129567
Raktáron 1925 Ft
Romilly, Jacqueline de - Trédé, Monique
Az ógörög nyelv szelleme
#11176870
Nincs készleten 1900 Ft
Adamikné Jászó Anna
Az olvasás múltja és jelene
#11126507
Nincs készleten 3990 Ft
Csernicskó István - Kontra Miklós (szerk.)
Az Üveghegyen innen - Anyanyelvváltozatok,identitás és magyar anyanyelvi nevelés
#11142949
Nincs készleten 500 Ft
Ódor László
Balázs beszélni tanul - Jegyzetek a nyelv születéséről
#11198276
Raktáron 3150 Ft
Várnai Judit Szilvia
Bárhogy nevezzük... A tulajdonnév a nyelvben és a természetben
#11118040
Nincs készleten 1680 Ft
Czakó Gábor
Beavatás a magyar észjárásba
#11141577
Nincs készleten 2275 Ft
Czakó Gábor
Beavatás a magyar észjárásba
#11152509
Nincs készleten 2275 Ft
Thoroczkay Miklósné
Beszédtechnikai gyakorlókönyv
#11155132
Nincs készleten 3900 Ft
Thoroczkay Miklósné
Beszédtechnikai gyakorlókönyv - Második utánnyomás
#11200701
Utolsó darab! 3900 Ft
Kiss Dénes
Beszélgetések az aggyal - Aki fázik, fát keres
#11145713
Utolsó darab! 2500 Ft
Péchy Blanka
Beszélni nehéz!
#11151082
Nincs készleten 2800 Ft
Forgács Tamás
Bevezetés a frazeológiába
#11131868
Nincs készleten 2100 Ft
Huszár Ágnes
Bevezetés a gendernyelvészetbe
#11146859
Utolsó darab! 1990 Ft
Tolcsvai Nagy Gábor
Bevezetés a kognitív nyelvészetbe
#11170830
Nincs készleten 3980 Ft
Griffin, Em
Bevezetés a kommunikációelméletbe
#11142899
Nincs készleten 5500 Ft
Hollós János
Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke
#11168835
Nincs készleten 1490 Ft
Kálmán László - Trón Viktor
Bevezetés a nyelvtudományba
#11130456
Nincs készleten 1990 Ft
Tátrai Szilárd
Bevezetés a pragmatikába - Funkcionális kognitív megközelítés
#11160392
Nincs készleten 2500 Ft
Pécseli Király Imre
Bevezetés a retorikába két könyvben
#11190107
Utolsó darab! 3500 Ft
Magay Tamás
Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul
#11190355
Nincs készleten 1990 Ft
Kiss Gábor - Kiss Bernadett (összeáll.)
Bölcs tanácsok - 4000 közmondás, szólás a Czuczor-Fogarasi-szótárból
#11174524
Raktáron 2490 Ft
Karsai Ervin, Dr.
Cigány nyelv - Tanuljunk cigányul I.-II.
#11140914
Nincs készleten 4375 Ft
Schenk Borbála - Schenk János
Diák Szó-Kincs-Tár - Így írhatok hibátlanul!
#11161882
Utolsó darab! 2480 Ft
Keszler Borbála - Tátrai Szilárd (szerk.)
Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban
#11143360
Raktáron 2940 Ft
Molnár Csikós László
Divatszavak - 222 újszerű szó és szójelentés részletes magyarázata
#11143359
Nincs készleten 1490 Ft
Benyhe János
Dohogó - Nyelv-őr-járat
#11119177
Utolsó darab! 2300 Ft
Fóris Ágota - Bölcskei Andrea (szerkesztők)
Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás
#11204906
Raktáron 2990 Ft
Rónai Béla
Édes anyanyelvünk
#11145862
Nincs készleten 2980 Ft
Komoróczy György
Édes anyanyelvünk
#11147527
Nincs készleten 3200 Ft
Siklós Péter - Terts István (szerk.)
Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában - Írások a nyelvekről
#11149153
Raktáron 2200 Ft
Kisdi Klára
Egy rejtélyes középkori enciklopédia - Virgilius Grammaticus: Kivonatok és...
#11150245
Nincs készleten 2800 Ft
Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerkesztők)
Egy- és többértelműség a nyelvben
#11203709
Raktáron 2990 Ft
Cs. Nagy Lajos
Egybeírás és különírás munkafüzet - Feladatok az egyszerű és összetett szavak...
#11194768
Nincs készleten 990 Ft
Kontra M. - Németh M. - Sinkovics B. (szerk.)
Elmélet és empíria a szociolongvisztikában
#11169900
Nincs készleten 4500 Ft
Bollobás Enikő (szerk.)
Elméletek vonzásában - A határtalan tudomány kezdetei a hatvanas-hetvenes évek..
#11201066
Raktáron 2500 Ft
Hernádi Sándor
Elmemozgató nyelvi játékok
#11177404
Raktáron 2699 Ft
Cserháthalápy Halápy Gábor
Első magyar sznobszótár
#11164631
Nincs készleten 1990 Ft
Németh T. Enikő (szerk.)
Ember-gép kapcsolat - A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének...
#11160390
Nincs készleten 2400 Ft
Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére
#11136308
Nincs készleten 3800 Ft
Marks, Jonathan
English Pronunciation in Use - Elementary
#11135311
Utolsó darab! 4325 Ft
Erdélyi magyar szótörténeti tár XIII. (Te-Var)
#11149093
Nincs készleten 6900 Ft
Erdélyi magyar szótörténeti tár XIV. (Vas-Zs)
#11172853
Nincs készleten 6500 Ft
Czakó Gábor
Eredeti magyar nyelvtan
#11159104
Nincs készleten 2275 Ft
Buvári Márta
Értékelvű nyelvművelés
#11142764
Utolsó darab! 1890 Ft
Zaicz Gábor (főszerk.)
Etimológiai szótár - Magyar szavak és toldalékok eredete
#11125694
Nincs készleten 7990 Ft
Falk Nóra
Etimológiák - 10 000 magyar szó eredete
#11147178
Nincs készleten 1490 Ft
Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi szótárból
#11150482
Nincs készleten 7990 Ft
Európai nyelvművelés - Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője
#11138802
Nincs készleten 4990 Ft
Daczi Margit-T.Litovkina Anna-Barta Péter
Ezerarcú Humor
#11139664
Nincs készleten 2940 Ft
Kontra Miklós
Felelős nyelvészet
#11204169
Utolsó darab! 3500 Ft
Montágh Imre
Figyelem vagy fegyelem?!
#11121585
Raktáron 1900 Ft
Gósy Mária
Fonetika, a beszéd tudománya
#11201055
Utolsó darab! 3500 Ft
Albert Sándor
Fordítás - nyelv - filozófia
#11174912
Utolsó darab! 2880 Ft
Várnai Judit Szilvia - Mészáros Andrea Éva
Fordítókalauz - Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós...
#11154600
Utolsó darab! 1990 Ft
Varga József, Dr.
Gondolatszilánkok - Különféle műfajok
#11203127
Raktáron 3000 Ft
Montágh I. - Montághné R. N. - Vinczéné B. E.
Gyakori beszédhibák a gyermekkorban
#11157875
Utolsó darab! 2300 Ft
Parapatics Andrea
Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet - A középszintű írásbeli érettségi...
#11204136
Raktáron 990 Ft
Pelczéder Katalin
Gyümölcsnevek szótára - 450 Kárpát-medencei gyümölcs nevének története és...
#11195052
Raktáron 1990 Ft
Pusztay János
Gyökereink - A magyar nyelv előtörténete - Milyen áfium ellen kell orvosság?
#11158344
Raktáron 3000 Ft
Balaskó M. - Balázs G. - Kovács L. (szerk.)
Hálózatkutatás - Hálózatok a társadalomban és a nyelvben
#11150483
Nincs készleten 2450 Ft
Cs. Nagy Lajos
Hangjelölési munkafüzet - Feladatok helyesírásunk alapelveinek gyakorlásához
#11194650
Nincs készleten 990 Ft
Balázsi József Attila
Hasonlatok - Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Hasonlatszótár című kiadványához
#11192516
Utolsó darab! 990 Ft
Balázsi József Attila
Hasonlatszótár - A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai
#11192113
Raktáron 7990 Ft
Bódog - Csatár - Németh T. - Vecsey (szerk.)
Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban
#11183452
Utolsó darab! 2700 Ft
Kontra Miklós
Hasznos nyelvészet
#11150939
Nincs készleten 2500 Ft
Sándor Klára
Határtalan nyelv
#11176545
Nincs készleten 6000 Ft
Strbik Andrea
Héber nyelvtanok Magyarországon
#00010637
Nincs készleten 1500 Ft
Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila
Helyesírás - A magyar nyelv kézikönyvtára
#11146427
Nincs készleten 5980 Ft
Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila
Helyesírás - A magyar nyelv kézikönyvtára
#11147727
Nincs készleten 5980 Ft
Cs. Nagy Lajos
Helyesírási gyakorlókönyv
#11167014
Nincs készleten 1450 Ft
Fercsik Erzsébet
Helyesírási munkafüzet - Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához
#11183195
Nincs készleten 990 Ft
H. Tóth István
Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondás
#11195418
Utolsó darab! 990 Ft
H. Tóth István
Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások
#11196019
Raktáron 990 Ft
Gasparics Gyula
Helyesírási nefelejcs
#11130419
Nincs készleten 2500 Ft
Hernádi Sándor
Helyesírási önképző
#11188565
Utolsó darab! 2499 Ft
Balázs Géza - Grétsy László (szerk.)
Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai
#11169195
Nincs készleten 2990 Ft
Tódor Erika-Mária
Hétköznapi kétnyelvűség - Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én...
#11200688
Raktáron 2850 Ft
Tódor Erika-Mária
Hétköznapi kétnyelvűség - Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én...
#11203282
Nincs készleten 2850 Ft
Szathmári István
Hogyan elemezzünk verset?
#11157634
Utolsó darab! 1490 Ft
Tótfalusi István
Idegen szavak alapszótára
#11181338
Nincs készleten 1990 Ft
Bakos Ferenc
Idegen szavak és kifejezések szótára (3:1)
#11178318
Utolsó darab! 6990 Ft
Tótfalusi István
Idegenszó-tár - Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára
#11123382
Nincs készleten 6990 Ft
Koncsek Krisztián
Idézetvadász I. - Görög és latin szállóigék és idézetek
#11204932
Raktáron 2490 Ft
Koncsek Krisztián
Idézetvadász II. - Középkori és újkori szállóigék és idézetek
#11204931
Raktáron 2490 Ft
Koncsek Krisztián
Idézetvadász III. - Magyar szállóigék és idézetek
#11204930
Raktáron 2490 Ft
Wacha Imre
Igényesen magyarul - A helyes kiejtés kézikönyve
#11152048
Nincs készleten 3500 Ft
Bódi Zoltán
Infoszótár - Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata
#11155045
Nincs készleten 1490 Ft
Ajkay Alinka
Inkább magyarúl - Az 1808-as tübingeni pályázat és a magyar nyelv ügye
#11198756
Nincs készleten 2100 Ft
Gecső Tamás - Kiss Zoltán
Ismeretlen ismerős - Ismerős ismeretlene - Az alkalmazott nyelvészet dimenziói
#11147177
Nincs készleten 1980 Ft
Bárdosi Vilmos
Itt van a kutya elásva! - Állatneves magyar szólások, közmondások szótára
#11196838
Raktáron 1990 Ft
Budai Éva
Játsszunk nyelvtant!
#11194776
Nincs készleten 2730 Ft
Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.)
Jel és jelentés
#11147176
Nincs készleten 2940 Ft
Benczik Vilmos
Jel, hang, írás - Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez
#11126506
Nincs készleten 2310 Ft
Gasparics Gyula
Jeles(5)kedj a helyesírásban!
#11130418
Nincs készleten 3033 Ft
Jókai igéi
#11194767
Raktáron 1990 Ft
Czakó Gábor
Juliánusz barát ajándéka
#11176562
Nincs készleten 2275 Ft
Brauch Magda
Kecsesen okos csevegés
#11190872
Nincs készleten 2000 Ft
Fercsik Erzsébet - Raátz Judit
Keresztnevek - A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről
#11190822
Nincs készleten 1990 Ft
Borbély Anna
Kétnyelvűség - Variabilitás és változás magyarországi közösségekben
#11172007
Nincs készleten 3500 Ft
Ágoston Mihály
Kézikönyv a magyar médiamondatról - Anyanyelvű kommunikációnk hitele
#11140129
Utolsó darab! 2940 Ft
Zsemlyei Borbála
Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben
#11157802
Utolsó darab! 2800 Ft
Tótfalusi istván
Kiejtési szótár - Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése
#11124567
Nincs készleten 4990 Ft
Kicsi Sándor András
Kihalt nyelvek, eltűnt népek - 100 nyelv
#11171679
Nincs készleten 1490 Ft
Varga Cs. - Gróf A. - Szende V. - Vidéki E.
Kiliki a Földön 2. - Magyar nyelvkönyv gyerekeknek
#11157767
Nincs készleten 5200 Ft
Varga Cs. - Gróf A. - Szende V. - Vidéki E.
Kiliki a Földön 2. - Magyar nyelvkönyv gyerekeknek
#11185721
Utolsó darab! 5200 Ft
Keszler Borbála - Lengyel Klára
Kis magyar grammatika
#11203194
Raktáron 4650 Ft
Siptár Péter - Keszler Borbála - Tóth Erika
Kis magyar helyesírás
#11186816
Nincs készleten 1470 Ft
Rácz Endre - Takács Etel
Kis magyar nyelvtan
#11164120
Nincs készleten 899 Ft
Kiss Gábor (szerk.)
Kis magyar tájszótár
#11172283
Utolsó darab! 1990 Ft
Adamikné Jászó Anna
Klasszikus magyar retorika
#11169141
Utolsó darab! 4900 Ft
Tótfalusi István
Klasszikus szócsaládfák - Nyelvünk görög és latin eredetű szavai
#11145762
Nincs készleten 2990 Ft
Kövecses Zoltán - Benczes Réka
Kognitív nyelvészet
#11160401
Nincs készleten 3500 Ft
Szécsi Gábor
Kommunikáció és gondolkodás
#11134336
Raktáron 1860 Ft
Erdélyi Margit
Kommunikáció és személyköziség
#11184500
Nincs készleten 2500 Ft
Benő Attila
Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban
#11177782
Nincs készleten 2400 Ft
Kocsis Zsuzsanna
Kora újkori levélírnokok - Kézazonosítási lehetőségek elmélete és módszerei
#11206757
Raktáron 2850 Ft
Dróth Júlia (szerk.)
Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában
#11204994
Utolsó darab! 2490 Ft
Kemény Gábor
Krúdy körül - Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar...
#11184920
Nincs készleten 2990 Ft
Wacha Imre
Kvaterkázás - Derűs visszaemlékezések, anekdoták a XX. század második felének...
#11190108
Nincs készleten 1750 Ft
Bárdosi Vilmos - Kiss Gábor
Közmondások
#11117819
Raktáron 2490 Ft
Bárdosi Vilmos
Lassan a testtel! - Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban
#11167987
Nincs készleten 1490 Ft
Halápy István - Margalits Ede
Latin-magyar közmondásszótár - 1660 latin közmondás és bölcsesség magyar...
#11206173
Utolsó darab! 2990 Ft
Domonkosi Ágnes - Lanstyák István - Posgay Ildikó
Műhelytanulmányok a nyelvművelésről
#11134141
Nincs készleten 2100 Ft
Tánczos Vilmos
Madárnyelven - A moldvai csángók nyelvéről
#11162511
Nincs készleten 2900 Ft
Lengyel Zsolt
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I.
#11147175
Utolsó darab! 2990 Ft
Eőry Vilma - Kiss Gábor - Kőhler Klára
Magyar értelmező alapszótár diákoknak - A leggyakoribb és legfontosabb 2000...
#11204069
Raktáron 3990 Ft
Eőry Vilma (főszerk.)
Magyar értelmező szótár diákoknak
#11153067
Nincs készleten 3990 Ft
É. Kiss Katalin (szerk.)
Magyar generatív történeti mondattan
#11176652
Nincs készleten 4500 Ft
Pelczéder Katalin
Magyar gyümölcsnevek
#11194841
Nincs készleten 2990 Ft
Magyar helyesírási szótár
#11189963
Raktáron 4950 Ft
Varga Géza
Magyar hieroglif írás
#11192079
Utolsó darab! 12600 Ft
Sass B. - Váradi T. - Pajzs J. - Kiss M.
Magyar igei szerkezetek - A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára
#11155715
Nincs készleten 3990 Ft
Varga Csaba
Magyar is - angol is (Hungarian - English as Well)
#11164971
Nincs készleten 1500 Ft
Erdélyi János (szerk.)
Magyar közmondások könyve - A Kisfaludy-társaság megbizásábul...
#11204934
Utolsó darab! 6990 Ft
T. Litovkina Anna
Magyar közmondások nagyszótára
#11153066
Nincs készleten 6990 Ft
T. Litovkina Anna
Magyar közmondástár - Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve
#11119661
Nincs készleten 6860 Ft
Gaál Edit
Magyar nyelv - Szintek, síkok, hálózatok
#11188088
Raktáron 3990 Ft
Szoták Szilvia (szerk.)
Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében
#11190034
Raktáron 2400 Ft
Balázs Géza
Magyar nyelvhelyességi lexikon
#11141047
Nincs készleten 1800 Ft
Cs. Nagy Lajos - N. Császi Ildikó
Magyar nyelvjárások
#11180523
Nincs készleten 1490 Ft
Hegedűs Rita - Nádor Orsolya (szerk.)
Magyar nyelvmester - A magyar mint idegen nyelvi és hungarológiai alapism.
#11131396
Nincs készleten 2100 Ft
Hegedűs Rita
Magyar nyelvtan - Formák, funkciók, összefüggések
#11203337
Raktáron 7990 Ft
Benkő Loránd
Magyar nyelvtudósok a XX. században - Méltatások, emlékezések
#11149420
Nincs készleten 2600 Ft
Honti László
Magyar nyelvtörténeti tanulmányok
#11172571
Nincs készleten 3500 Ft
Bódi - Sz. Hegedűs - Szőllősy-Sebestyén (szerk.)
Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében
#11196021
Utolsó darab! 2990 Ft
Horger Antal
Magyar szavak története
#11183145
Raktáron 2990 Ft
Magyar szinonimaszótár - 3 az egyben!
#11175141
Raktáron 5950 Ft
D. Mátai Mária
Magyar szófajtörténet
#11156467
Nincs készleten 2900 Ft
Eőry Vilma - Kiss Gábor - Kőhler Klára (szerk.)
Magyar szókincsbővítő diákszótár
#11197308
Raktáron 2490 Ft
Kiss Gábor (szerk.)
Magyar szókincstár - Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára
#11157552
Nincs készleten 6500 Ft
Kiss Gábor - Lukács Lilla
Magyar szókincsteszt munkafüzet
#11188973
Nincs készleten 990 Ft
O. Nagy Gábor
Magyar szólások és közmondások
#11150768
Nincs készleten 3990 Ft
Bárdosi Vilmos
Magyar szólások és közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval
#11160036
Nincs készleten 2990 Ft
Forgács Tamás
Magyar szólások és közmondások szótára
#00022139
Nincs készleten 6860 Ft
Forgács Tamás
Magyar szólások és közmondások szótára
#11169061
Nincs készleten 4990 Ft
Bartos Tibor
Magyar szótár 1-2.
#00013132
Nincs készleten 6400 Ft
Szinnyei József
Magyar tájszótár
#00019281
Raktáron 9800 Ft
Vargha Katalin (összeáll.)
Magyar találós kérdések - 19. századi szövegek antológiája
#11149886
Nincs készleten 2400 Ft
Margalits Ede - Kovács Erzsébet
Magyar-latin közmondásszótár - 200 magyar közmondás, szólás klasszikus...
#11171680
Nincs készleten 1490 Ft
Tótfalusi István
Magyarító szótár (Idegen szavak magyarul)
#11155344
Nincs készleten 3990 Ft
Péntek János (szerk.)
Magyarul megszólaló tudomány
#11113807
Nincs készleten 2800 Ft
Minya Károly
Mai magyar nyelvújítás
#00022849
Utolsó darab! 1960 Ft
Kovács László
Márka és márkanév - Márkakutatás és nyelvészet - Metszéspontok, lehetőségek...
#11201929
Raktáron 3990 Ft
Olaszy Gábor
Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben
#11133808
Utolsó darab! 2400 Ft
Gágyor József
Mátyusföldi rózsák és bogáncsok I. kötet - Szólások, közmondások és nyelvi...
#11136314
Utolsó darab! 2800 Ft
Gágyor József
Mátyusföldi rózsák és bogáncsok II. kötet (F-J)
#11148262
Nincs készleten 2500 Ft
Gágyor József
Mátyusföldi rózsák és bogáncsok III. kötet (K-Ny)
#11144935
Raktáron 3200 Ft
Bene Annamária
Medialitás jelenségek a magyar nyelvben
#11156925
Utolsó darab! 2800 Ft
Pusztay János
Még mindig ugor-török háború - Fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetéből
#11206306
Utolsó darab! 3500 Ft
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.)
Megértés és megértetés - A magyarázat a bölcsészettudományokban
#11193270
Raktáron 2500 Ft
Stroh, Wilfried
Meghalt a latin, éljen a latin! - Egy nagy nyelv rövid története
#11154662
Raktáron 2900 Ft
Zsák Éva Indira - Petróczi Andrea
Meseszótár - 1400 régi, népies szó és népmesei szófordulat magyarázata...
#11195520
Raktáron 2990 Ft
Bárány - Zvolenszky - Tőzsér (szerk.)
Metafora, relevancia, jelentés
#11183453
Nincs készleten 2700 Ft
Bárdosi Vilmos
Mi a szösz? - 300 magyar szólásmondás eredete
#11201260
Raktáron 2490 Ft
Tannen, Deborah
Miért értjük félre egymást? - Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak...
#11201063
Raktáron 3990 Ft
Csúcs Sándor
Miért finnugor nyelv a magyar?
#11202114
Raktáron 1500 Ft
Medgyes Péter
Milyen a jó előadó?
#11207192
Raktáron 2490 Ft
Nádasdy Ádám
Milyen nyelv a magyar?
#11205732
Raktáron 2990 Ft
Daniss Győző
Mit jelent? - Diákszótár
#11188485
Raktáron 4990 Ft
Gaál Edit
Mondatelemzési feladatok 1. - Közép- és felsőfokú gyakorlatok a mondatfajtákról, az egyszerű...
#11206608
Raktáron 990 Ft
M. Korchmáros Valéria
Mondattan
#11163858
Nincs készleten 1575 Ft
Cs. Nagy Lajos
Mondattani elemzések - Munkafüzet az egyszerű és az összetett mondat elemzésének gyakorlásához
#11206609
Raktáron 990 Ft
Brassai Sámuel
Mondattani tanulmányok
#11191948
Utolsó darab! 2990 Ft
Kerekes Barnabás - Kovács Zsuzsanna
Mondjuk helyesen!
#11194316
Raktáron 1990 Ft
Kádár Edit - Szilágyi N. Sándor (szerk.)
Motiváltság és nyelvi ikonicitás
#11181778
Nincs készleten 2200 Ft
Hoppa Enikő
Mük csángóul beszélünk - A moldvai magyar nyelvjárás
#11160398
Raktáron 1990 Ft
Bóna Judit
Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok...
#11188552
Raktáron 2990 Ft
Küllős Imola - Laza Dominika
Népi mondókák - Hagyományos dajkarímek, gyermekmondókák, dalok és köszöntő...
#11170485
Nincs készleten 1990 Ft
Balázsi József Attila - Kiss Gábor
Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája
#11206369
Nincs készleten 6990 Ft
Veszelszki Ágnes
Netnyelvészet - Bevezetés az internet nyelvhasználatába
#11191587
Raktáron 3600 Ft
Hári Gyula
Név és környezet viszonya a létesítménynevekben
#11153735
Nincs készleten 900 Ft
Sipos Ferenc
Nevében él a nemzett - A magyar keresztnevek részletes eredettörténete
#11162048
Nincs készleten 3980 Ft
Bárdosi Vilmos
Nincsen rózsa tövis nélkül - Növény-, virág- és gyümölcsneves szólások,...
#11199938
Raktáron 2490 Ft
Nyelv és nyelvhasználat a családban
#11124220
Utolsó darab! 990 Ft
Sándor Klára
Nyelv és társadalom
#11184545
Nincs készleten 2950 Ft
Navracsics Judit (szerk.)
Nyelv, beszéd, írás - Pszicholingvisztikai tanulmányok I.
#11149678
Utolsó darab! 2400 Ft
Kenesei István (szerk.)
Nyelv, biológia, szabadság - A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és...
#11201385
Utolsó darab! 2500 Ft
Szécsi Gábor
Nyelv, média, közösség - Közösségfogalom és nylevi kommunikáció az információ...
#11170507
Nincs készleten 1650 Ft
Nemesi Attila László
Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció
#11160047
Utolsó darab! 2300 Ft
Péter Mihály
Nyelv, stílus, költői beszéd
#11123235
Nincs készleten 2100 Ft
Pusztay János
Nyelv? Politika? - Esszék a nyelvi kulturális sokszínűség érdekében
#11187756
Raktáron 3150 Ft
Balázsi József Attila (előszó)
Nyelvek és írások - A világ 400 nyelve és a nyelvek írásai
#11204933
Raktáron 2990 Ft
Vörös Ferenc
Nyelvek és kultúrák vonzásában I.
#11157716
Raktáron 3400 Ft
Vörös Ferenc
Nyelvek és kultúrák vonzásában II.
#11170823
Raktáron 3600 Ft
Smits, Rik
Nyelvek hajnala
#11155831
Raktáron 2980 Ft
Gecső Tamás - Sárdi Csilla
Nyelvelmélet - nyelvhasználat
#11134774
Utolsó darab! 2940 Ft
Tótfalusi István
Nyelvészeti ínyencfalatok
#11192577
Nincs készleten 1990 Ft
Kiss Gábor - Kohári Anna
Nyelvészeti kisszótár - 2500 hagyományos és modern nyelvészeti fogalom...
#11199939
Raktáron 2490 Ft
Balázs Géza (szerk.)
Nyelvészetről mindenkinek - 77 nyelvészeti összefoglaló
#11155278
Nincs készleten 3900 Ft
Nyelvészetről változatosan - Segédkönyv egyetemisták és a nyelvészet iránt...
#11130940
Nincs készleten 3000 Ft
Jakab István
Nyelvhasználat - nyelvtudomány - nyelvművelés
#11159123
Nincs készleten 3500 Ft
Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.)
Nyelvhasználat a médiában
#11171253
Utolsó darab! 2940 Ft
Balázs Géza
Nyelvi barangolások
#11188427
Utolsó darab! 1990 Ft
Kiss Róbert Richard
Nyelvi finomságok - Nyelvészeti kézikönyv
#11159458
Nincs készleten 2500 Ft
Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.)
Nyelvi funkciók - Stílus és kapcsolat
#11163928
Utolsó darab! 2940 Ft
Deme László - Grétsy László - Wacha Imre (szerk.)
Nyelvi illemtan
#00024229
Nincs készleten 3650 Ft
Grétsy László
Nyelvi játékaink nagykönyve
#11165243
Nincs készleten 5990 Ft
Horváth Péter Iván
Nyelvi kérdések - 100 könnyed ismeretterjesztő cikk
#11178961
Nincs készleten 2400 Ft
Gecső Tamás (szerk.)
Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia
#11128259
Nincs készleten 2940 Ft
Kemény Gábor
Nyelvi mozaik
#11132682
Nincs készleten 2940 Ft
Zágorec-Csuka Judit, Dr.
Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben
#11202172
Raktáron 3000 Ft
Simon Szabolcs
Nyelvi szondázások - Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok a szlovákiai magyar...
#11154282
Nincs készleten 2950 Ft
Simon Szabolcs
Nyelvi tallózások
#11161563
Nincs készleten 2500 Ft
H. Tóth Tibor
Nyelvi változások az ezredfordulón - Meghatározó jelenségek a nyelvi...
#11177485
Nincs készleten 1200 Ft
Parapatics Andrea
Nyelvjárástani munkafüzet - Feladatok a magyar nyelv területi...
#11195053
Raktáron 990 Ft
Varga József, Dr.
Nyelvművelő írások
#11203126
Raktáron 3000 Ft
Katona Edit
Nyelvről nyelvre
#11167400
Nincs készleten 1800 Ft
Sándor Klára
Nyelvrokonság és hunhagyomány
#11159040
Nincs készleten 4900 Ft
Bencédy József
Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században - 12 nyelvész életrajzával
#11169681
Raktáron 1490 Ft
Pethő Bertalan - Vízkeleti Györgyi
Nyelvünk ismeretlen eredetű szavai
#11170943
Nincs készleten 2980 Ft
Sándor Anna - Tóth Katalin
Nyitragerencséri tájszótár - Sima Ferenc tájszóhagyatéka alapján
#11205365
Raktáron 2990 Ft
Varga Csaba
Ógörög: régies csángó nyelv
#11125715
Nincs készleten 2600 Ft
Bakró-Nagy Marianne (szerk.)
Okok és okozat - A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai...
#11197843
Utolsó darab! 2500 Ft
M. Jeremiás Éva (szerk.)
Opera Omnia I-II.
#11137853
Nincs készleten 3600 Ft
Pecznyik Ibolya (szerk.)
Otthon a szavakban - Nyelvművelők vallomásai
#11169933
Nincs készleten 2490 Ft
Simoncsics Péter
Paradigmaváltás légüres térben
#11123237
Nincs készleten 1680 Ft
Zsoldos Olga
Portugál ige - Spanyol ige - Magyar ige - Két tanulmány az egybevető...
#11159042
Raktáron 3500 Ft
Nádasdy Ádám
Prédikál és szónokol
#11138208
Nincs készleten 2990 Ft
Ladányi Mária
Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek
#11136563
Nincs készleten 2100 Ft
Gósy Mária
Pszicholingvisztika
#11149624
Nincs készleten 3000 Ft
Bárdosi Vilmos (szerk.)
Quo vadis philologia temporum nostrorum? - Korunk civilizációjának nyelvi képe
#11147174
Utolsó darab! 2990 Ft
Benyhe János
Ráadás dohogó - Nyelv-őr-járat
#11155773
Utolsó darab! 2600 Ft
Bárdosi Vilmos (szerk.)
Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig - Értelmezések és fordítási kérdések
#11167988
Nincs készleten 2940 Ft
Hoffmann István - Rácz Anita - Tóth Valéria
Régi magyar helynévadás - A korai ómagyar kor helynevei...
#11199141
Utolsó darab! 5000 Ft
Bencédy József
Retorika - Gyakorlati útmutató
#11136283
Nincs készleten 1490 Ft
Füzi Izabella
Retorika, nyelv, elmélet
#11150052
Nincs készleten 2835 Ft
Retorikai lexikon
#11152081
Nincs készleten 6900 Ft
Burget Lajos
Retró szótár - Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig
#11138031
Nincs készleten 2490 Ft
Maticsák S. - Tóth A. N. - Laihonen, P.
Rokon nyelveink szótárai - Fejezetek a finnugor lexikográfia történetéből
#11175791
Nincs készleten 2990 Ft
Mandics György
Róvott múltunk I. - A székely-magyar rovásírás-történet kézikönyve
#11150394
Nincs készleten 11000 Ft
Mandics György
Róvott múltunk II. - A székely-magyar rovásírás-történet kézikönyve
#11154111
Nincs készleten 7000 Ft
Zilahi Lajos
Sárréti tájszótár
#11158429
Nincs készleten 9240 Ft
Dobos Károly Dániel
Sém fiai - A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története
#11184673
Utolsó darab! 4800 Ft
Balázs Géza
SMS-nyelv és -folklór
#11154764
Utolsó darab! 1200 Ft
Vargha K. - T. Litovkina A. - Barta Zs. (szerk.)
Sokszínű humor - A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai
#11170486
Nincs készleten 2940 Ft
Szathmári István
Stilisztikai lexikon - Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi...
#11133905
Nincs készleten 3360 Ft
Szathmári István
Stíluseszközök és alakzatok kislexikona
#11152834
Nincs készleten 1490 Ft
Szathmári István
Stílusról, stilisztikáról napjainkban
#11118158
Nincs készleten 990 Ft
Varga Csaba
Szavaink a múltból
#11154926
Nincs készleten 2600 Ft
Vígh-Szabó Melinda
Szavak eredete munkafüzet - Feladatok a szószármaztatások felkutatásához és...
#11201742
Raktáron 990 Ft
Kontra Miklós - Németh Miklós - Sinkovics Balázs
Szeged nyelve a 21. század elején
#11192282
Utolsó darab! 3000 Ft
Tóth Valéria
Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban
#11188697
Nincs készleten 3000 Ft
Gálosi János
Szép szónak nem szegik szárnya
#11131987
Nincs készleten 2100 Ft
Forgács Róbert
Szín - játszó - tér - Kommunikációs, csapatépítő és drámajátékok
#11206177
Raktáron 2490 Ft
Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerkesztők)
Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban
#11206172
Utolsó darab! 3990 Ft
Kiss Gábor - Bárdosi Vilmos
Szinonimák - 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára
#11141165
Nincs készleten 1490 Ft
Czeglédi Katalin
Szkíta-hun nyelv ősmondatai
#11135277
Nincs készleten 2000 Ft
Czeglédi Katalin
Szkíta-hun nyelv őstörténete
#11134824
Nincs készleten 3800 Ft
Nyelvész Józsi
Szlengblog - Ha érted, hogy mondom
#11147687
Nincs készleten 3000 Ft
Navracsics Judit
Szóaktiváció két nyelven
#11155653
Nincs készleten 900 Ft
Cs. Nagy Lajos
Szóalaktani elemzések - Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk ...
#11204929
Raktáron 990 Ft
Ong, Walter J.
Szóbeliség és írásbeliség
#11153305
Nincs készleten 3390 Ft
Varga Csaba
Szóértelmező szótörténeti szótár
#11167971
Nincs készleten 3200 Ft
Cs. Nagy Lajos
Szófajtani és szószerkezeti elemzések - Munkafüzet a szófajok és mondatrészek ..
#11206376
Raktáron 990 Ft
Böszörményi Géza
Szókincsbővítő munkafüzet - Feladatok az Értelmező szótár+ kiadványhoz
#11170106
Raktáron 990 Ft
Bárdosi Vilmos - Kiss Gábor
Szólások
#11117818
Raktáron 2490 Ft
Szemerkényi Ágnes
Szólások és közmondások
#11145038
Nincs készleten 5980 Ft
Szemerkényi Ágnes
Szólások és közmondások
#11201089
Raktáron 6980 Ft
Bárdosi Vilmos - Csobothné Hegedűs Mária
Szólások és közmondások - Munkafüzet a Magyar szólások, közmondások...
#11170107
Utolsó darab! 990 Ft
Szemerkényi Ágnes
Szólások és közmondások - Osiris diákszótár
#11157694
Nincs készleten 1980 Ft
Bárdosi Vilmos
Szólások, közmondások eredete - Frazeológiai etimológiai szótár
#11179095
Nincs készleten 7990 Ft
Bárdosi Vilmos
Szólások, közmondások eredete - Frazeológiai etimológiai szótár
#11204491
Raktáron 9990 Ft
Hajdu Endre
Szómúzeum - Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek...
#11169680
Nincs készleten 1490 Ft
Lengyel Zsolt
Szóról szóra
#11161986
Utolsó darab! 1200 Ft
Szósz?! - A magyar nyelv szava-borsa
#11147379
Utolsó darab! 2990 Ft
Szósz?! II. - A magyar nyelv szava-borsa II.
#11149587
Utolsó darab! 2990 Ft
Kicsi Sándor András
Szószemantika
#11133807
Utolsó darab! 1680 Ft
Fábián Zsuzsanna - Szöllősy Éva (szerk.)
Szótár, lexikon, enciklopédia - Kérdések és feladatok
#11178960
Utolsó darab! 2490 Ft
Bárdosi Vilmos - Kiss Gábor (szerk.)
Szótárak, szólások, nevek vonzásában - Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna...
#11150484
Utolsó darab! 2400 Ft
Burget Lajos
Szótárház - Népies, régi, történeti szavak tára
#11187278
Raktáron 3490 Ft
Szöveg az egész világ
#00012886
Nincs készleten 2800 Ft
Tolcsvai Nagy Gábor
Szöveg és típus - Szövegtipológiai tanulmányok
#11129985
Nincs készleten 2100 Ft
Tátrai Szilárd - Tolcsvai Nagy Gábor
Szöveg, szövegtípus, nyelvtan
#11140010
Nincs készleten 2100 Ft
Forgács Róbert - Kertész Rita
Szövegértési feladatok - Munkafüzet a szövegértés fejlesztéséhez
#11176120
Nincs készleten 990 Ft
Gaál Edit
Szövegtani munkafüzet - Közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok
#11197754
Raktáron 990 Ft
Kiss Gábor - Bató Margit (összeáll.)
Tájszavak - A magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai
#11164632
Utolsó darab! 1490 Ft
Vargha Katalin
Találós kérdések - 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény
#11148851
Raktáron 2490 Ft
Kemény Gábor
Tanuljunk magyarul is! - Válogatott nyelvművelő cikkek 2009-2019
#11206176
Nincs készleten 2490 Ft
Lanstyák - Menyhárt
Tanulmányok a kétnyelvűségről III.
#11120528
Utolsó darab! 1800 Ft
Haader Lea - Horváth László
Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből
#11147173
Utolsó darab! 1990 Ft
Lengyel Zsolt - Navracsics Judit (szerk.)
Tanulmányok a mentális lexikonról - Nyelvelsajátítás, beszédprodukció...
#11144759
Nincs készleten 2990 Ft
Fóris Ágota - Bölcskei Andrea (szerkesztők)
Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen
#11201560
Raktáron 2790 Ft
Klaudy Kinga
Tézisek a fordítástudományról - Új fordítástudományi tanulmányok
#11206175
Utolsó darab! 3490 Ft
Gecső T. - Kiss Z. - Tóth Sz. (szerk.)
Ti és Mi - Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás
#11150485
Raktáron 1980 Ft
Tipográfia és helyesírás 30 nyelvhez
#11131398
Nincs készleten 2990 Ft
Tipográfia és helyesírás 30 nyelvhez
#11145994
Nincs készleten 3450 Ft
Montágh Imre
Tiszta beszéd
#11186389
Nincs készleten 2500 Ft
Montágh Imre
Tiszta beszéd
#11203876
Raktáron 2700 Ft
TOP 2000 magyar szó - TOP 2000 hungarian Words
#11189425
Nincs készleten 2490 Ft
Simonyi Zsigmond
Tréfás népmesék és adomák
#11194651
Raktáron 2990 Ft
Ullman Tamás
Túl a jelentésen - Sematizmus és intencionalitás 2.
#11201894
Utolsó darab! 3990 Ft
Dormán Júlia - Kiss Gábor (szerk.)
Tulajdonságszótár
#11178415
Nincs készleten 1990 Ft
Benő - Fazakas - Zsemlyei (szerk.)
Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
#11181779
Nincs készleten 3000 Ft
Péntek János
Történések a nyelvben a keleti végeken I.
#11182062
Nincs készleten 3500 Ft
Benyhe János
Új dohogó - Nyelv-őr-járat
#11138308
Raktáron 3000 Ft
Új magyar tájszótár 4. (N-S)
#11135101
Nincs készleten 4500 Ft
Új magyar tájszótár 5. (Sz-Zs)
#11158295
Nincs készleten 8600 Ft
Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.)
Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban
#11152398
Nincs készleten 2940 Ft
Minya Károly
Új szavak I. - Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal
#11132681
Nincs készleten 1490 Ft
Minya Károly
Új szavak II. - Nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal
#11173682
Nincs készleten 1490 Ft
Minya Károly
Új szavak III. - Nyelvünk 850 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal
#11203708
Nincs készleten 2490 Ft
Daniss Győző
Újságíróiskola - Gyakorlati útmutató
#11160570
Raktáron 1490 Ft
Klein Ágnes
Utak a kétnyelvűséghez - Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt
#11169934
Nincs készleten 2100 Ft
Utazás a magyar nyelv körül - Írások Kontra Miklós tiszteletére
#11152396
Utolsó darab! 2990 Ft
Erdős Attila - Kiss Gábor
Vallási szavak kisszótára
#11184582
Utolsó darab! 1990 Ft
Vallomások - Harminchárom jeles magyar kortársunk gondolatai anyanyelvünkről
#11147363
Nincs készleten 990 Ft
H. Varga Márta
Változó anyanyelvünk - Írások a magyar nyelvről
#11201741
Raktáron 2490 Ft
P. Lakatos Ilona (szerk.)
Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén - Többdimenziós nyelvföldrajzi...
#11166628
Utolsó darab! 2100 Ft
Minya Károly
Változó szókincsünk - A neologizmusok több szempontú vizsgálata
#11163433
Nincs készleten 2100 Ft
Tótfalusi István
Vámmentes gondolatok - 838 újkori szállóige...
#11194694
Raktáron 2490 Ft
Vig István
Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban
#11160393
Utolsó darab! 2400 Ft
Bárdosi Vilmos (szerk.)
Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban
#11149677
Nincs készleten 2990 Ft
Balázsi József Attila
Virágnak mondod, pedig nem az
#00018450
Nincs készleten 2380 Ft
Rácz János
Virágnévszótár - 340 virágnév eredete és a növények leírása
#11186965
Utolsó darab! 1990 Ft
Összetételek és nyelvleírási modellek
#11192885
Nincs készleten 2400 Ft
felhasználó név:
jelszó:
regisztráció
jelszóemlékeztető


Trafó
 
design: Sárközi Román